Lupa Liikkua -hanke on lähtenyt räväkästi käyntiin Tampereella

16.11.2022

Liikuntaseura MILO on ollut syyskuusta asti mukana Lupa liikkua ja harrastaa -hankkeessa Tampereella. Tällä hetkellä MILO ry liikuttaa lapsia kahdessa eri koulussa. Liikuntahetket ovat lähteneet mukavasti käyntiin ja siitä saammekin kiittää Tampereen kaupunkia, joka otti meidät mukaan hankkeeseen, vaikka virallinen hakuaika oli päättynyt jo aiemmin.
 

Mikä on Lupa liikkua -hanke?

"Lupa liikkua Lupa harrastaa on Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen toimintakulttuuri, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia aina päiväkodista perusopetuksen loppuun asti.

Tampere on mukana harrastamisen Suomen mallissa. Harrastustoiminta on maksutonta sekä säännöllistä ja viikoittaista. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö."

- Tampereen kaupungin verkkosivut

Mikä on Liikuntaseura MILO:n rooli hankkeessa?

MILO ry:n rooli hankkeessa on tällä hetkellä järjestää neljä tuntia viikossa soveltavaa liikuntaa kahdessa eri Tampereen koulussa. Ensimmäisen koulun kanssa yhteistyömme alkoi jo syyskuun puolella, kun taas toisella koululla aloitimme heti marraskuun alussa. "Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan", Soveltava Liikunta SoveLi ry:n mukaan. Keskeisimpänä lähtökohtana soveltavien ryhmien ohjaamisessa on yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen sekä niiden huomioiminen. Meidän tavoitteemme on arvojemme mukaisesti mahdollistaa monipuoliset ja yhteisölliset liikuntahetket kaikille lapsille. Pyrimme kehittämään liikunta- ja sosiaalisia taitoja yksilöllisestä näkökulmasta.

Liikunnan kuuluu edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia

Mitä ajatuksia hanke on herättänyt?

Meneillään oleva hanke on herättänyt paljon ajatuksia nimenomaan soveltavaan liikuntaan liittyen. Olemme ikäväksemme huomanneet, että soveltavan liikunnan tapahtumia ja toimijoita on erittäin rajallisesti. Kun toimijoita on rajallisesti, saattavat osa jäädä kokonaan ilman liikuntaa. Kuten tiedämme liikunta on tärkeä tekijä sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen kehityksen kannalta ja sen vuoksi kaikille pitäisi taata samanlaiset mahdollisuudet osallistua liikunnan ohjaukseen ja opetukseen. Erityisryhmien osalta liikunnalla on merkittävä vaikutus kokonaisvaltaiseen terveyteen sekä osallisuuden tunteeseen. Lisäksi liikunnan avulla on mahdollista ehkäistä erityisryhmien kohtaamaa syrjintää. Liikunnan kuuluu edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Seurana me haluamme ottaa kantaa tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan ja lisätä liikuntamahdollisuuksia kaikille ryhmille. Haluamme katsoa liikunnan kenttää kriittisesti ja olla kehittämässä siinä esiintyviä haasteita. Kenenkään liikuntaharrastus ei saisi tukahtua rajallisten resurssien takia.

Ottakaa yhteyttä!

Etsimme jatkuvasti uusia ideoita ja asioita joita haluamme toteuttaa. Olkaa siis meihin yhteydessä niin voimme yhdessä viedä tärkeää asiaa eteenpäin. Koskee ideasi sitten liikuntaryhmää, tapahtumaa, yhteistyötä tai oikeastaan ihan mitä vaan. Kuten olemme aikaisemminkin maininneet, seuran toiminnan kehittäminen on meille erittäin tärkeä asia. Syksy on ollut kiireinen, mutta pikkuhiljaa asiat alkavat loksahdella paikalleen ja pystymme yhä enemmän ottamaan uusia asioita mukaan.